بال های طلایی

من گلی ناچیدنی دیدم

_ چنان خورشید _

                                            او را

ماه بود اما

و دستی ز آسمانم چید او را

فرشته های آسمون خیلی خوشحالن . چون دیشب یکی بهشون اضافه شد . اونا با لبخند و یک عالمه ستاره و گل ، به آرین کوچولو خوشامد گفتن و دو تا بال طلایی بهش هدیه دادن  . دستشو گرفتن و بردن نشوندنش روی اَبرا و رنگین کمون ....

اما مامان و بابای آرین کوچولو دلشون برای اون تنگه . ... ...

آرزو کنیم اونا بتونن به زودی دلتنگی شونو کوچیک و کوچیک تَر کنن و با شیرینی خاطرات اون فرشته کوچولو از دلشون به آسمون یه پل از رنگین کمون درست کنن .

شادی و رضایت رو دوباره پیدا کنن تا آرین هم شاد باشه .

* آخرین خبر این که پارسال یا شایدم یه سال قبل ترش مامان و بابای آرین جون یه آرمان کوچولو پیدا کردن . ولی دیگه عکسشو نذاشتن توی وبلاگ !

خدا رو شکر

/ 0 نظر / 12 بازدید