آه ای امید یافته ...

حجت من بر امیدواری* ، امتناع ناقلاگرانۀ « پسر عمه زا جان » از بازگشت نزد بی بی و جوجه هایش بود که در اپیزود آخر به رؤیت رسید .

* مراد از امیدواری ، همانا عنوان پست پیشین است .

 

/ 0 نظر / 41 بازدید