AMAR SIN MENTIRAS

عشق بدون دروغ

اینجا ، به من بنگرید
پیمان می بندم که نا خوشی های گذشته را به یک سو نهم ،
تمام پوستم را
از آن چه روزی به من آسیب رساند
می پالایم ،
برای شفا یافتن زخم هایم .

اینجایم ، مرا بنگرید
اکنون زمان جبران چیزی ست
که با فراموش کردن از دست رفت
آرزوهای بازگشت به عشق
و خط زدن روز شمار
برای یافتن گریز گاهی

اینجا ، ببینیدم
عهد می بندم آن چه باز مانده است را بزدایم
که از ناتوانی برجای می مانند
فکر می کردم شاید بتواند
تمامی بخش های مرا گرد آورد
و زندگی ام را بهبود بخشد .

اینجایم
و چونان انسانی پذیرفته ام
دوباره گام بردارم
چیزی که هرگز نمی توانستم باشم ،
از آنِ گذشته است
و عشقی بی دروغ می خواهم
بدون دروغ
زندگی بدون ناراستی

* متن ترانه ای از مارک آنتونی

/ 0 نظر / 9 بازدید