اصلاح می کنم !

وقتی مطلب پیشین درباره اساطیر را نوشتم ، استاد گرامی ام آقای دکتر اسماعیل پور که در این زمینه صاحب نظر هستند ، لطف کردند و یادآوری کردند که :
بنا به تصریح دانشمندان درجه یک اروپایی ، اهوره به معنی سرور و مزدا به معنی دانش است . و این که بهتر است در زمینه اساطیر بیشتر از مطالعات استاد مرحوم مهرداد بهار استفاده شود .
از توجه ایشان بسیار سپاس گزارم . اگر مطلب جالبی هم در هر زمینه به نظر شما خواننده محترم رسید ، خوشحال می شوم از آن بهره ببرم .

/ 0 نظر / 16 بازدید